Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor 2020

Allmänt

Dessa köpvillkor är tillämpliga i de fall där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. För företag gäller Köplagen.

De priser och köpevillkor som är/var gällande vid din beställning är de villkor som gäller för ditt köp. Vi förbehåller oss för tryckfel i information samt fel i specifikation på samtliga varor och artiklar i vårt sortiment. Magisk Pool & Spa förbehåller sig rätten att ändra våra köpevillkor utan något föregående varsel.

All bildinformation ska anses som illustrationer och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

 

Priser

Priser på hemsidan/kataloger/prislistor redovisas inklusive moms och exklusive frakt. Eventuell avgift kan tillkomma efter ert val av betalning. Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar samt tryckfel. Offertpriser är giltiga i max 30 dagar och kan komma att justeras efter valutaförändringar.

 

Order

Normalt hanteras beställningar via kontakt med en säljare hos Magisk Pool & Spa eller vår webbshop. När vi har tagit emot din order bekräftas detta via e-post. Drabbas din order utav rest meddelas du detta och du kan innan leverans ändra eller avboka din order. Order som ändras kan komma att få en längre leveranstid än vad som angivits på ordersedel.

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställningar som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att MPS lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

 

Tillägg/Muntliga överenskommelser

Alla tillägg mellan säljare och köpare ska vara dokumenterade och signerade av båda parter för att de ska vara giltiga.

 

Tillstånd

Det är kundens ansvar att alla erforderliga tillstånd är beviljade innan arbetet påbörjas (ev. mark lov, bygglov etc.) Om montage försenas med mindre än 2 arbetsdagars varsel på grund av att erfordeliga tillstånd saknas faktureras hela materialkostnaden.

 

Betalning

På ordrar över 10 000 kr faktureras en handpenning om 35 % (minst 5 000 kr) vid ordertillfälle. Resterande belopp av materialkostnaden betalas 1 vecka innan leverans. Vid poolorder som inkluderar montagearbete eller tilläggsbeställningar betalas dessa mot faktura max 10 dagar efter färdigställande av aktuellt projekt. Varor såsom tillbehör samt kemikalier betalas i förskott med våra betalningsalternativ eller mot faktura om 10 dagar (avgift om 65 kr tillkommer).

Ev reklamationer hanteras efter fullbetald faktura.

Alla produkter är i MagiskPool & Spa:s ägo, tills det att fakturan är betald i sin helhet, gäller även redan installerade varor.

 

Kreditkontroll

Bolaget genomför en kreditkontroll av varje köpare. Om betalningsanmärkningar föreligger eller om

bolaget anser att köparen kan utgöra en kreditrisk kan köpeavtalet annulleras.

 

Kontrollmätning

I de fall där uppgifter ang leverans baseras på kunds uppgifter (ex.vis vid användning av av betongbil, kranbil, etc) äger leverantören/föraren rätt att besluta om byte av fordon och/eller arbetssätt om så krävs för att kunna utföra leveransen. Kostnader för arbetstid och annat fordon debiteras då löpande.

 

Ändringar

Alla ändringar från ursprungliga ordern måste meddelas skriftligen till Magisk Pool samt bekräftas av oss för att de ska godkännas.

 

Tillverkning

En stor del av det som beställs från leverantörer specialtillverkas på beställning. Ordern beställs hos

tillverkaren när handpenning är bokförd på Magisk Pools konto. Leveranstiden räknas från inbetald

handpenning.

 

Leveranser & Leveranstid

Samtliga leveranstider räknas från det att gällande betalning har bokförts.

Alla transporter sker med av oss vald transportör och vanligtvis skickas din order inom 2-4 arbetsdagar förutsatt att varan finns på vårt lager.

Pooler samt spabad ur vårt lager skickas vanligtvis inom 1-2 veckor från orderbekräftelse.

Vid beställningsvaror anänds uppgifter från leverantör som preliminärt leveransdatum.

Vi reserverar oss för eventuella förseningar samt slutförsäljning.

Produkterna kan komma i flera olika leveranser, beroende på leverantör.

Vid leverans av större produkter blir ni kontaktade av transportör för tidsbokning.

Mot extra tillägg kan dina varor levereras med express, kontakta kundtjänst för info (info@magiskpool.se)

Det är köparens ansvar att tillse att den adress och aviseringnummer som uppgivits till oss vid

beställningstillfället är korrekt.

Fritt vårt lager, betyder att frakt tillkommer från Magisk Pool & Spas lokaler. Fritt kund, betyder att det ingår leverans till er tomtgräns. Vid leverans av poolpaket, Poolöverdrag, spabad samt vinterplåtar krävs lossningshjälp, detta måste bokas direkt hos speditören.

 

Montage

Om du har beställt montage med din vara så skall det vara tydligt specificerat i ordern vad som ska monteras. En preliminär vecka för montage meddelas så snart det är möjligt efter att vi har mottagit din order. Montagedagen får du av planeringsavdelningen veckan innan montaget ska utföras. Då arbetet oftast styrs av väder och temperatur kan detta komma att ändras. Skulle montörerna inte kunna komma på avsatt datum så bokas en ny tid snarast möjligt.

Kund behöver inte vara hemma vid montagets utförande och Magisk Pool & Spa ger ingen ersättning för utebliven inkomst om kund tagit ledigt dag för planerat montage som sedan ställts in.

Det är kundens ansvar att se till att arbetsplatsen är ren och fri från material samt ev. möbler vid montagetillfället. Det är viktigt att det finns tillgång till el 220v om inget annat uppges samt god tillgång till vatten om det gäller pool montage.

 

Besiktning

Alla arbeten som utförs ska gås igenom och besiktas av kund samt montör och Magisk Pools dokument för utfört arbete ska fyllas i och signeras av båda parter. Eventuella brister i arbete eller på material ska antecknas på detta dokument och eventuella fel som uppstår efter denna dokumentation ska ses som en garantireklamation och kan inte användas för att innehålla betalning. Eventuella fel som antecknas på besiktningen åtgärdas av Magisk Pool snarast möjligt.

 

Installation/ Entreprenad

Magisk Pool & Spa AB åtar sig att projekleda totalentreprenader när det gäller byggnation/ installation av pooler och dess tillbehör i samråd med de entreprenörer för markarbete och elarbete som kunden väljer.

För montagevillkor kontakta oss på info@magiskpool.se

 

Tilläggstjänster

Önskar du hjälp med installation, underhåll eller service av din inhandlade produkt hänvisar vi först och främst till våra återförsäljare eller Magisk Pool & Spa butiker. www.magiskpool.se/butiker

 

Support

För tekniska produkter eller de som kräver installation finns manualer ofta på aktuell sida eller för nerladdning på vår hemsida www.magiskpool.se/sv/koepa-aega/manualer

 

Transportskador

Om en transportskada skulle uppstå måste du göra en anmälan om skadan. Är ytteremballaget skadat gör anmälan direkt till speditör. Är varan skadad måste anmälan ske inom 7 arbetsdagar från det att varan togs emot. Anmälan görs då till vår supportavdelning (info@magiskpool.se). Beroende på skadans omfattning tar vi ställning till om varan ska bytas ut eller repareras. Om det fattas en produkt eller kolli vid leverans måste du anmäla detta till Magisk Pool & Spa inom 3 dagar från mottaget gods.

 

Retur

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det man tagit emot varorna. Returnerade varor ersätts fullt vid retur i oskadat skick i originalförpackning exklusive fraktkostnader. All retur sker till: Magisk Pool & Spa AB, Håtunavägen 8, 746 51, Bålsta. Vid retur ska alltid kvitto/ faktura medfölja. Om varan/ produkten inte omfattas av ångerrätten kan varan/ produkten i vissa fall accepteras i retur, vid dessa typer av retur tas en returavgift ut om 25 % av varans/produktens värde. OBS! returnerade varor skall skickas med företagspaket. Vi har ej möjlighet att hämta gods som skickas till utlämningsställen.

 

Garanti/Reklamation

Alla våra varor levereras med reklamationsrätt (2år) och vissa produkter har en ytterligare garanti som täcks av tillverkaren. Se din produkt eller kontakta vår serviceavdelning (info@magiskpool.se) för garantitid på din vara. Slitagedetaljer så som packningar, glödlampor och dylikt innefattas ej av garanti/reklamationsrätt, detta gäller även om fel uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan, obehörigt ingrepp eller vanvård. Produktfel skall anmälas omedelbart efter upptäckt och varan ska tas ur bruk. Magisk Pool & Spa AB ansvarar inte för följdfel uppkomna p.g.a. att felaktig vara använts efter att fel upptäckts eller borde ha upptäckts. Garantin omfattar inte skador orsakade av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH värde och alkalinitet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin.

När fel upptäcks skall du ta kontakt med vår supportavdelning. Av dem får du ett e-post meddelande innehållande garanti/reklamationsblankett. Vi garanti/reklamation ansvarar köparen av för eventuell demontering och återmontering samt transport till Magisk Pool & Spa AB. Alla garantier/reklamationer förutsätter att våra instruktioner och skötselanvisningar följts. Varan måste skickas till Magisk Pool & Spa AB för genomgång, kontroll/ reparation innan ev. ny vara kan skickas ut. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan detta har skett kan detta ske mot full betalning av den nya varan, samt att ev. kredit för reklamerad vara skickas till köparen efter godkänd reklamation. All reklamation ska ske skriftligt på av

Magisk Pool & Spa AB för reklamationer avsedda blanketter.

Gör så här:

• Ladda ner reklamationsblanketten här:pdf icon png 2071
• Fyll i reklamationsblanketten.
• Skicka blankett, originalkvitto/faktura samt bildmaterial på skadan till info@magiskpool.se

Vid reklamation innan slutbetalning skett så har köparen rätt till att innehålla varans värde eller max 10 % av ordervärdet, tills det att felet har åtgärdats.

 

Skadestånd – ersättning

Vid en försening av leverans eller installation överstigande 2 veckor utbetalar bolaget en kompensation upp till 0,5% av köpesumman per försenad vecka. Vitet kan bli max 3% av köpesumman.

Magisk Pool & Spa AB ersätter inte kostnader som uppstår (t.ex. hantverkare, vattenbil, markentreprenör o.s.v.) vid ev. sen leverans, trasigt gods eller annan orsak. Vi rekommenderar att du som kund beställer varor i god tid innan montering och säkerställer att gods är rätt och helt så att inga problem uppstår vid montering. 

 

Personuppgifter & inloggning

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst på info@magiskpool.se. Vi försäkrar att vi inte säljer eller överlåter några personuppgifter till andra parter.

 

Force Majeure

Arbetskonflikt, sjukdomar, naturkatastrof, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, brist på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etcetera eller andra omständigheter som ligger utom vår kontroll och som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande berättigar säljaren till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att utgiva ersättning.

 

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att följa allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen